Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ 2019»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου,εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ 2019» προϋπολογισμού 33.109,71 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα.

 1. Διακήρυξη.
 2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών του έργου «ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών του έργου «ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ με συστημικό αριθμό 79242 στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr

Περισσότερα...

Πρόγραμμα εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στον Δήμο Άργους Ορεστικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άργος Ορεστικό 14/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 2293
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 137

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here