Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 16/09/2020 κεκλεισμένων των θυρών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...........................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Άργος Ορεστικό,  11 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ:     7740

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Άργους Ορεστικού (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου),  κεκλεισμένων των θυρών, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020):

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών των από 26/08/2020 και 31/08/2020 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στίβου Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».

3

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού».

4

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δ.Ε Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 12.600,00€ (αρ. μελ.22/2015)

5

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δ.Ε Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 12.600,00€ (αρ.μελ.17/2016)

6

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

7

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

8

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 206/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2020.

9

Καθορισμός αμοιβής νομικών.

10

Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αμπελοκήπων.

11

Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων.

12

Έγκριση μεταβολών στη δύναμη  των φιλοξενούμενων νηπίων των παιδικών σταθμών του Δήμου.

13

Παραχώρηση χρήσης χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.

14

Παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση υποσταθμού τύπου compact.

15

Έγκριση της υπ’ αρ. 36/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΑΟ που αφορά  τη διακοπή λειτουργίας της δομής ΚΔΑΠ.

 

Παρακαλούνται οι παριστάμενοι να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες και γάντια) καθώς και να τηρούν τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11.07.2020 (ΦΕΚ 2798/11.07.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459/13.07.2020 (ΦΕΚ 2858/13.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850/17.07.2020 (ΦΕΚ 2948/17.07.2020 τεύχος Β’).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. 1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. 2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. 3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των κάτωθι Κοινοτήτων:

α)      Άργους Ορεστικού και

β)      Αμπελοκήπων

  1. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.

  1. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοι­κητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊ­στάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk