Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τηλέφωνα υπηρεσιών

E-mail Εκτύπωση PDF

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Γραφείο Επικοινωνίας Και Δημοσίων

Σχέσεων - Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας

24673 51301

fax:

24673 51332

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 24673 51328

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής 24673 51327
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 24673 51319
Γραφεό Απασχόλησης και Τουρισμού 24673 51319

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος                                                         
24673 51304
α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
24673 51328
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

2467351310

24673 51301 (Ληξιαρχείο Άργους Ορεστικού)

24673 51517 (Ληξιαρχείο Ίωνος Δραγούμη)

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

24673 51313

24673 51335 (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου)

fax: 24673 51331

Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
24673 51319
Γραφείο ΚΕΠ

24673 51340

24673 51341

24673 51342

24673 51343

fax: 24670 41237

β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος                                                         
24673 51303
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

24673 51322

24673 51316 (Προμήθειες)

24673 51314 (Προμήθειες)

Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

20673 51320

24673 51318 (Ταμείο)

24673 51321 (Ταμείο)

 

2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Έργων - Μελετών
Προϊστάμενος 24673 51326
Γραφείο Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 24673 51323
Γραφείο Κτιριακών και Ειδικών Έργων

24673 51306

24673 51325

fax:

24673 51346

Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

24673 51329

2467351330

β) Τμήμα Συντηρήσεων - Αμαξοστασίου
Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
24670 44118
Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων - Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών
24670 44118
Γραφείο  Συντήρησης Πρασίνου Κοιμητηρίων
24670 44118
Γραφείο  Συντήρησης Συντήρησης,  Ύδρευσης - Αποχέτευσης
24670 42020
Γραφείο  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
24670 44118

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Ευπηρέτησης του Πολίτη
Βογατσικό                                     

24673 51517 (τις ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)

fax: 24673 51508

Κωσταράζι 27670 73075 τηλ. & fax (τις ημέρες: Τρίτη και Πέμπτη)
β) Γραφείο ΚΕΠ με έδρα τους Αμπελόκηπους τηλ. 24673 52720 & 2467085044, fax: 24670 85998.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here