Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Άργους Ορεστικού

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.
 3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
 4. 4. Την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ..
 5. 5. Το γεγονός ότι η πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητας) κατηγορίας Υ.Ε. για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών.

 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών, πρόσκαιρων   αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here