Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού»

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 508.015,59 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού»

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 337.615,41Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Προμήθεια Ειδών διαβίωσης –Φασολιών 2019

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια Ειδών διαβίωσης –Φασολιών 2019" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 14.998,49 € με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική με τον ανωτέρω διαγωνισμό διακήρυξη.

Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α1 2019»

E-mail Εκτύπωση PDF

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α1 2019» προϋπολογισμού 52.843,24 ευρώ με ΦΠΑ (42.615,52€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5.3 του άρθρου 5 της με αριθμ.ΔΝΣ/6103/ΦΝ/466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29-12-2017, η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει στις 25 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», προϋπολογισμού: 407.258,07 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 505.000,00

Σελίδα 1 από 24

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here