Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

E-mail Εκτύπωση PDF

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» προϋπολογισμού 54.962,82 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 62.318,97ευρώ με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα.

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθεας με τίτλο:

E-mail Εκτύπωση PDF

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» προϋπολογισμού 54.962,82 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 62.318,97ευρώ με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 12:15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ THN: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ICT TOOLS ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA

E-mail Εκτύπωση PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ THN:

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ICT TOOLS ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘BUSINESS CLUBS’ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020»

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφορας

Πατήστε εδώ για να δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ‘BUSINESS CLUBS

E-mail Εκτύπωση PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των δράσεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 στο πλαίσιο του έργου ‘ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA’ με ακρωνύμιο ‘BUSINESS CLUBS’ που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019 12:11

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ »

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ »με προϋπολογισμό 61.500,00€ (49.596,77 + 11.903,23 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α1 τάξη και άνω).

Για να κατεβάσετε τη σχετική προκήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 27

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here