Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», προϋπολογισμού 505.000,00 € (με Φ.Π.Α), στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [στην τάξη 1η και άνω ή δύο (2) τουλάχιστον  Α2 τάξης σε Κοινοπραξία Αναβάθμισης, προϋπολογισμός κατηγορίας (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 334.515,08 €) ] και ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [στην τάξη Α1 προϋπολογισμός κατηγορίας (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 72.742,98 €]. Το έργο θα εκτελεστεί στο Άργος Ορεστικό του νομού Καστοριάς.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο.

 

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2019»

E-mail Εκτύπωση PDF

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2019» προϋπολογισμού 29.938,98 ευρώ με ΦΠΑ (24.144,34€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88και 117 του Ν. 4412/2016.

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019»

E-mail Εκτύπωση PDF

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019» προϋπολογισμού 49.993,38 ευρώ με ΦΠΑ (40.317,24€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ..........
NOMOΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Αρ. Πρωτ.:3393/15-4-2019
ΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»,

ΚΩΔΙΚΟΣ:2017ΣΕ27510139
CPV:45252127-4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάθεση του έργου: «ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με προϋπολογισμό 4.540.322,58 € (με την δαπάνη για αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Η/Μ Έργων, με προϋπολογισμό 2.430.387,00Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 1.067.959,00Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερών και Αερίων Αποβλήτων, με προϋπολογισμό 1.000.109,00Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019 09:50 Περισσότερα...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών-Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 607.534,04 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών-Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 489.946,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Σελίδα 1 από 23

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here