Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υπ' αρ. 82-2020 απόφαση με θέμα: Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις και σημάνσεις  στην πόλη του  Άργους Ορεστικού.

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27/7/2020 αποφάσισε τα εξής:

Ενέκρινε τις ακόλουθες Κυκλοφοριακές  Ρυθμίσεις και Σημάνσεις  στην πόλη του  Άργους Ορεστικού:

 

Α. Διαγράμμιση για το διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας επί των οδών:

 • Μ. Αλεξάνδρου από Σ. Γρόσιου έως κεντρική πλατεία
 • Διοικητηρίου από κεντρική πλατεία έως Κανοπούλου
 • Κανοπούλου από Γιαγκοπούλου έως Δημαρχείο
 • Παύλου Μελά από Σ.Ο.Α. έως διασταύρωση αεροδρομίου
 • Παπαστεργίου από πλατεία Ρ. Φεραίου έως 25ης Μαρτίου
 • Αλιάκμονος από Κέντρο Υγείας έως Ορέστου.
 • Ορέστου στο σύνολό της
 • Αρμενοχωρίου από κυκλικό κόμβο Κομνηνών έως Νίκης (περιφερειακός)
 • 25ης Μαρτίου (περιφερειακός) στο σύνολό της
 • Νίκης (περιφερειακός) στο σύνολό της
 • 28ης Οκτωβρίου (περιφερειακός) στο σύνολό της

Σημειώνεται ότι για τη διαγράμμιση θα γίνει χρήση μονής συνεχούς λωρίδας πλάτους 15εκ. και ότι θα ληφθούν υπ’ όψη τα συνημμένα σχέδια τυπικών διασταυρώσεων για τη διαγράμμιση στις θέσεις αυτές

 

Β. Εγκατάσταση διαβάσεων πεζών

Υλοποίηση σαράντα πέντε (45) κατ’ ελάχιστο διαβάσεων πεζών στις θέσεις που φαίνονται στο επισυναπτόμενα Β1, Β2, Β3 και Β4 σχετικά διαγράμματα. Η συγκεκριμένη υλοποίηση θεωρείται ως 1η Φάση εγκατάστασης διαβάσεων, καθ’ ότι επόμενη Φάση θα εξειδικεύσει με κατά τόπους ειδικότερες μελέτες διασταυρώσεων ή υλοποίηση προγραμματιζόμενων κατασκευαστικών έργων.

Σημειώνεται ότι για τη διαγράμμιση των διαβάσεων επί του οδοστρώματος, καθώς και την τοποθέτηση της κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) θα ληφθεί υπ’ όψη το συνημμένο σχέδιο Β5 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Διασταύρωση Διοικητηρίου με Γιαγκοπούλου (αρχή κεντρικού πεζόδρομου)

 • Διάνοιξη του δρόμου που ενώνει την οδό Διοικητηρίου με την οδό Πληκαδίτη μονοδρομώντας της με κατεύθυνση από Διοικητηρίου προς Πληκαδίτη
 • Εφαρμογή πεζοδρομίων πλάτους 1μ. εκατέρωθεν του νέου μονόδρομου
 • Αλλαγή της μονοδρόμησης επί της Πληκαδίτη από τη νέα οδό προς την οδό Σικαβίτσα.
 • Αλλαγή μονοδρόμησης  της οδού Σικαβίτσα από την οδό Η. Σαμαρά έως την συμβολή της οδού Πληκαδίτη & Νέα Οδό.
 • Εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση οριογραμμών) και εγκατάσταση ημιμόνιμων μέτρων καθορισμού οριογραμμών (πλαστικά ανακλαστικά κολωνάκια κατάλληλου ύψους)
 • Επί της οδού Πληκαδίτη δημιουργία δύο (2) θέσεων ΑΜΕΑ

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Γ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Δ. περιοχή Δημαρχείου

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων τοποθετώντας κατάλληλη πινακίδα Ρ-40 στην ανατολική γωνία του ΟΤ του Δημαρχείου
 • Διαγράμμιση της οριογραμμής και παράλληλη εγκατάσταση πλαστικών ανακλαστικών σωμάτων

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Δ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Ε. Διασταύρωση Μ. Αλεξάνδρου- Αλιάκμονος-Ιωαννίδη

 • Εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση διαχωρισμού λωρίδων κυκλοφορίας και οριογραμμών) σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο
 • εγκατάσταση ημιμόνιμων μέτρων καθορισμού οριογραμμών (πλαστικά ανακλαστικά κολωνάκια κατάλληλου ύψους).
 • Καθορισμός θέσεων Στάθμευσης  οχημάτων φορτοεκφόρτωσης καταστημάτων πλησίον του περιπτέρου κάθετα του πεζοδρομίου της οδού Αλιάκμονος ανάλογου πλάτους.
 • Επί της οδού Αλιάκμονος δημιουργία θέσης ΑΜΕΑ πλησίον του περιπτέρου

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Ε το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Ζ. Λοιπές ρυθμίσεις

 • Οδός Ι. Ζάχου  με την τοποθέτηση κολωνακίων για την προστασία των πεζών στην αριστερή  πλευρά της οδού όπως εμφανίζεται στο συν/νο σχέδιο.
 • Συμβολή οδών Πτολεμαίου Λάγου με Οδό Λ. Παπαδημητρίου με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 (Απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων).
 • Οδός Αλεξάνδρας Μιχαήλ με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40( Απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων) στην αρχή,  στη δεξιά πλευρά  αυτής με τη συμβολή της οδού Διοικητηρίου και για τα πρώτα 15 μέτρα.
 • Οδός Αλιάκμονας  με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40( Απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων) στα πρώτα 15 μέτρα στην αριστερή πλευρά.
 • Συμβολή των οδών Αλιάκμονας και Μαυρίδη με την τοποθέτηση επί της οδού  Μαυρίδη πινακίδας STOP.
 • Συμβολή των οδών Ραφαηλίδη με Αλιάκμονας με την τοποθέτηση εκατέρωθεν επί της οδού  Ραφαηλίδη  πινακίδας STOP.

Πίνακας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2019

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
9ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Όπου φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 2019 Περισσότερα...

Πίνακες Αποφάσεων Συνεδριάσεων

E-mail Εκτύπωση PDF

2019

1η Συνεδρίαση (14/01/2019)

2η Συνεδρίαση (21/01/2019)

3η Συνεδρίαση (21/02/2019)

4η Συνεδρίαση (25/02/2019)

5η Συνεδρίαση (06/03/2019)

6η Συνεδρίαση (14/03/2019)

7η Συνεδρίαση (21/03/2019)

8η Συνεδρίαση (28/03/2019)

2018

1η Συνεδρίαση 15/01/2018

2η Συνεδρίαση 17/01/2018

3η Συνεδρίαση 25/01/2018

4η Συνεδρίαση 09/02/2018

5η Συνεδρίαση 21/02/2018

6η Συνεδρίαση 12/03/2018

7η Συνεδρίαση 29/03/2018

8η Συνεδρίαση 27/04/2018

9η Συνεδρίαση 16/05/2018

10η Συνεδρίαση 29/05/2018

11η Συνεδρίαση 19/06/2018

12η Συνεδρίαση 03/07/2018

13η Συνεδρίαση 19/07/2018

14η Συνεδρίαση 31/07/2018

15η Συνεδρίαση 14/08/2018

16η Συνεδρίαση 23/08/2018

17η Συνεδρίαση 31/08/2018

18η Συνεδρίαση 20/09/2018

19η Συνεδρίαση 10/10/2018

20η Συνεδρίαση 22/10/2018

21η Συνεδρίαση 09/11/2018

22η Συνεδρίαση 21/11/2018

23η Συνεδρίαση 06/12/2018

24η Συνεδρίαση 10/12/2018

25η Συνεδρίαση 10/12/2018

26η Συνεδρίαση 21/12/2018

27η Συνεδρίαση 28/12/2018

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019 09:00
You are here

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk