Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, αναβάθμισης υποδομών δικτύου ύδρευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και διασφάλισης επάρκειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού

E-mail Εκτύπωση PDF

O Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, αναβάθμισης υποδομών δικτύου ύδρευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και διασφάλισης επάρκειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 542.080,86 ευρώ με ΦΠΑ

 

Για να δείτε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

  1. Περίληψη διακήρυξης.
  2. Προκήρυξη.
  3. Τελική διακήρυξη.
  4. Απόφαση 123/2017 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης.
  5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
  6. Πίνακες Συμμόρφωσης.
  7. Τεχνικές Προδιαγραφές.
  8. Προϋπολογισμός.
  9. Διαστασιολόγηση και Σήματα Αυτοματισμού.
  10. Έκθεση Σκοπιμότητας.
  11. Ειδική Συγγραφή και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
  12. Τεκμηρίωση Βέλτιστης Λειτουργίας.
  13. Τεχνική Περιγραφή.
  14. Τιμολόγιο.
  15. Πίνακας Υλικών ανά ΤΣΕ.
  16. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here