Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την 1η Ιουλίου 2020

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...........................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Άργος Ορεστικό,  26 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ:     4938

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η οποία θα λάβει χώρα την 1η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη από τις 20:00 έως τις 21:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'):

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών της από 09/06/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - Αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2019».

3

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

4

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

5

Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου για το έργο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: «Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού».

6

Καθορισμός αμοιβής νομικού.

7

Έγκριση εγγραφής - επανεγγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

8

Καυσοξύλευση για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων  Κοινοτήτων του Δήμου.

9

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

 

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα α­νω­τέρω θέματα επιλέγεται λόγω των νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στην περιοχή μας και σύμφωνα με:

α)      τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), στο οποίο υπήρξε πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργά­νων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο,

 

β)      τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τρο­ποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704)   και

γ)      τα διαλαμβανόμενα στις  υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 163/33282/29.05.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

 1. 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. 1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
 2. 2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
 3. 3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των κάτωθι Κοινοτήτων:

α)      Άργους Ορεστικού

β)      Αμμουδάρας

γ)      Βογατσικού

δ)      Διαλεκτού

ε)      Κωσταραζίου

 1. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.

 1. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοι­κητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊ­στάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk