Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αποφάσεις έτους 2018

E-mail Εκτύπωση PDF

* Πατήστε στον τίτλο των θεμάτων για να δείτε τις αντίστοιχες αποφάσεις

 

Αρ. Αποφ.

Ημερομηνια

Αρ. Πρακτικου

Θεμα

1 15/01/2018 1 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.
2 17/1/2018 2 Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. 181551/22-11-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  του έργου: "Εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου  Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
3 17/1/2018 2 Παραχωρήσεις και εκμισθώσεις χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων
4 17/1/2018 2 Έκδοση ψηφίσματος  για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.
5 25/1/2018 3 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ  της 15ης Φεβρουαρίου 2018.
6 25/1/2018 3 Χαρακτηρισμός των οικισμών Μελανθίου, Νίκης και Βοτανίου ως μαρτυρικών χωριών.
7 25/1/2018 3 Εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου, μετά την ανακατασκευή του και της άμεσης και γρήγορης προσβασιμότητας σε αυτό.
8 25/1/2018 3 Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση και άνευ τιμήματος από τον Δήμο, τμήματος συνολικού εμβαδού  142.781,34τ.μ. από το υπ' αριθ. Α.Β.Κ. Α4 δημόσιο κτήμα ολικού εμβαδού  803.229,71τ.μ. προς την ΕΤΑΔ – Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας στη Δ.Κ. Άργους Ορεστικού.
9 25/1/2018 3 Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
10 25/1/2018 3 Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη ΔΙΑΔΥΜΑ με θέμα: «Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας μεγάλων πράσινων σημείων, κέντρων επαναχρησιμοποίησης και κινητών πράσινων σημείων στην ΠΔΜ»
11 25/1/2018 3 Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο σχολείου του Άργους Ορεστικού, Νομού Καστοριάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
12 25/1/2018 3 Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο της   πρόσκλησης 83 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του εν λόγω Ε.Π.
13 25/1/2018 3 Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης του.
14 25/1/2018 3 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
15 25/1/2018 3 Έγκριση της  1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
16 25/1/2018 3 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017  του Δήμου.
17 25/1/2018 3 Συνδιοργάνωση του Συνεδρίου «Το παρών και το μέλλον» με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εκτροφέων Γουνοφόρων ζώων και έγκριση διενέργειας δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων
18 25/1/2018 3 Έγκριση διενέργειας δαπανών για  τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών και ψήφιση διάθεσης  των αντίστοιχων πιστώσεων.
19 25/1/2018 3 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
20 25/1/2018 3 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
21 25/1/2018 3 Αιτήματα παραχώρησης του Πολιτιστικού και του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού
22 25/1/2018 3 Ορισμών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού κατά το οικονομικό έτος 2018.
23 9/2/2018 4 Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και εκ νέου μετακίνησης του.
24 21/2/2018 5 Χαρακτηρισμός του οικισμού  των Κρύων Νερών ως μαρτυρικού χωριού.
25 21/2/2018 5 Εκπαιδευτική βάση πολιτικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο "Αριστοτέλης".
26 21/2/2018 5 Υποβολή προς  έγκριση από το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων των: α) νέου χρονοδιαγράμματος και β) 1ου Α.Π.Ε. (λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 24%) της μελέτης με τίτλο «ΣΧΟΑΠ Δήμου Ίωνος Δραγούμη» της Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη.
27 21/2/2018 5 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού».
28 21/2/2018 5 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δ.Ε Άργους Ορεστικού».
29 21/2/2018 5 Καταρχήν απόφαση για τη λήψη δανείου με σκοπό  την εκτέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του Ο.Τ. 6Α.
30 21/2/2018 5 Έγκριση υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση του Δασικού Φυτωρίου Άργους Ορεστικού έκτασης   περίπου 118 στρεμμάτων.
31 21/2/2018 5 Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησής του.
32 21/2/2018 5 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
33 21/2/2018 5 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
34 21/2/2018 5 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
35 21/2/2018 5 Έγκριση διενέργειας δαπανών για τη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων.
36 21/2/2018 5 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
37 21/2/2018 5 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
38 21/2/2018 5 Καταρχήν απόφαση για εκμίσθωση  του κτηρίου του πρώην Νηπιαγωγείου Λακκωμάτων.
39 21/2/2018 5 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.
40 21/2/2018 5 Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. και καθορισμός των όρων αυτής.
41 21/2/2018 5 Αιτήματα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.
42 21/2/2018 5 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και επισκευής οχημάτων.
43 21/2/2018 5 Πρόταση της Τ.Κ. Αμμουδάρας για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Βοτανίου.
44 21/2/2018 5 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου οικ. έτους  2017.
45 21/2/2018 5 Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου που αφορά το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2018.
46 21/2/2018 5 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
47 21/2/2018 5 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
48 13/2/2018 6 Αποδοχή πρότασης της εταιρείας "Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG" για τη χρηματοδότηση Διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού Δάσους του Δήμου Άργους Ορεστικού και τη δωρεά της στον Δήμο Άργους Ορεστικού.
49 13/2/2018 6 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».
50 13/2/2018 6 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού».
51 13/2/2018 6 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
52 13/2/2018 6 Καταρχήν απόφαση για την  τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης της πόλης Άργους Ορεστικού στα Ο.Τ. Γ213-Γ214.
53 13/2/2018 6 Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:  «Ή τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
54 13/2/2018 6 Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:  «Η Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
55 13/2/2018 6 Καθορισμός χώρου ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
56 13/2/2018 6 Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησής του.
57 13/2/2018 6 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
58 13/2/2018 6 Διαγραφή τιμολογίων.
59 13/2/2018 6 Έκπτωση εγγυητικής επιστολής.
60 13/2/2018 6 Καταρχήν απόφαση για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Τοπική Κοινότητα Βράχου.
61 13/2/2018 6 Καταρχήν απόφαση για την εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου.
62 13/2/2018 6 Έγκριση διενέργειας δαπανών  και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα  και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
63 13/2/2018 6 Έγκριση διενέργειας δαπανών  και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.
64 13/2/2018 6 Έγκριση: α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, β) διενέργειας δαπανών και γ) ψήφισης πιστώσεων για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
65 13/2/2018 6 Αιτήματα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.
66 13/2/2018 6 Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου οικ. έτους  2017.
67 29/3/2018 7 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
68 29/3/2018 7 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
69 29/3/2018 7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
70 29/3/2018 7 Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις.
71 29/3/2018 7 Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής  του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Βογατσικού».
72 29/3/2018 7 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
73 29/3/2018 7 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση  της  3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
74 29/3/2018 7 Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
75 29/3/2018 7 Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.
76 29/3/2018 7 Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας  λαϊκών αγορών του Δήμου Άργους Ορεστικού.
77 29/3/2018 7 Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για δημοτικά οχήματα παραπλεύρως του Δημοτικού καταστήματος.
78 29/3/2018 7 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση «Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου – Λάρης Σίσκος» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
79 29/3/2018 7 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εορτασμός της επετείου των 112 χρόνων από τη μάχη του Καστανοφύτου).
80 29/3/2018 7 Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορά   την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2018.
81 27/4/2018 8 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
82 27/4/2018 8 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ» (Β΄ Δράση) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
83 27/4/2018 8 Έγκριση  μελετών και υποβολής πρότασης  για την ένταξη  πράξεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο της   πρόσκλησης 52.
84 27/4/2018 8 Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  Νοστίμου».
85 27/4/2018 8 Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης  με τίτλο: «Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα (τοπογραφική μελέτη, υδραυλική μελέτη ανομοιόμορφης ροής, περιβαλλοντική μελέτη) από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσοβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας»
86 27/4/2018 8 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησής τους.
87 27/4/2018 8 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
88 27/4/2018 8 Εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – αποκατάσταση  αντιπυρικών ζωνών και δασικών – αγροτικών δρόμων Δήμου Άργους Ορεστικού» με αυτεπιστασία.
89 27/4/2018 8 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση  της   4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
90 27/4/2018 8 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018.
91 27/4/2018 8 Έγκριση ανοίγματος λογαριασμών ειδικού σκοπού σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση της πάγιας προκαταβολής των προέδρων και ορισμός υπεύθυνων κίνησης του κάθε λογαριασμού.
92 27/4/2018 8 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
93 27/4/2018 8 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
94 27/4/2018 8 Έγκριση  διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων 2018» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
95 27/4/2018 8 Τροποποίηση της με αριθμό 184/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για ένα (1) απορριμματοφόρο»
96 27/4/2018 8 Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
97 27/4/2018 8 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη «Συντονιστική επιτροπή διαχείρισης κρίσεων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές».
98 27/4/2018 8 Πρόταση της Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της.
99 27/4/2018 8 Αιτήματα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.
100 16/5/2018 9 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.
101 29/5/2018 10 Αίτηση δημότη.
102 29/5/2018 10 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  με τίτλο: «Επεκτάσεις βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού 2017».
103 29/5/2018 10 Υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Άργους Ορεστικού» στο  άξονα προτεραιότητας: «Αστική Αναζωογόνηση 2017» (2ο μέτρο) του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  του Πράσινου Ταμείου.
104 29/5/2018 10 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
105 29/5/2018 10 Μεμονωμένη τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άργους Ορεστικού στα Ο.Τ.: Γ157, Γ213 & Γ214.
106 29/5/2018 10 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Άργους Ορεστικού στα Ο.Τ.: Γ240, Γ241, Γ242, 14Α & 5Β.
107 29/5/2018 10 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησής τους.
108 29/5/2018 10 Έγκριση  της   5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
109 29/5/2018 10 Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του σώματος.
110 29/5/2018 10 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
111 29/5/2018 10 Καθορισμός αμοιβής νομικών
112 29/5/2018 10 Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε έντυπη τοπική εφημερίδα.
113 29/5/2018 10 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».
114 29/5/2018 10 Καθορισμός θέσεων απασχόλησης πρακτικής άσκησης μαθητείας.
115 29/5/2018 10 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια.
116 29/5/2018 10 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2018 με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες.
117 29/5/2018 10 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου  λαϊκών αγορών.
118 29/5/2018 10 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης  πιστώσεων για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
119 29/5/2018 10 Έγκριση διενέργειας δαπανών  και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα  και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
120 29/5/2018 10 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.
121 29/5/2018 10 Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψήφισης των αντίστοιχων δαπανών
122 29/5/2018 10 Παραχώρηση  του κατασκηνωτικού κέντρου Βογατσικού.
123 29/5/2018 10 Αιτήματα παραχώρησης Πολιτιστικού & Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.
124 29/5/2018 10 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών  Δραστηριοτήτων Νομού Καστοριάς.
125 29/5/2018 10 Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου  που αφορά   τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2018.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here