Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αντιδήμαρχοι για τη χρονική περίοδο 04/07/2018 έως 31/8/2019

E-mail Εκτύπωση PDF

Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

τηλ. 24673 51308

Αρμοδιότητες:
 1. Του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών για την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό του Τμήματος  καθώς και την έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων αυτής της αρμοδιότητας εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
 2. Κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγητή αυτού καθώς και των υπολοίπων οικονομικών θεμάτων (αναμορφώσεις, τριμηνιαίες εκθέσεις ψηφίσεις πιστώσεων κ.λ.π.).
 3. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσης.
 4. Την παρακολούθηση είσπραξης εσόδων, ανταποδοτικών και μη καθώς και της πορείας των δαπανών.
 5. Την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των εντολών αγοράς αγαθών και προμηθειών του Δήμου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του αμαξοστασίου κ. Θωμά Ζησόπουλο.
 6. Εποπτεία – Διοίκηση δημοτικών υπηρεσιών και των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, όπως άδειες, ποινές, διενέργεια ΕΔΕ κλπ.
 7. Αξιολόγηση της απόδοσης των δημοτικών παροχών και υπηρεσιών.
 8. Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου και την όσο το δυνατό μετατροπή της σε ψηφιακή, καθώς και την προώθηση της διαφάνειας και της ιστοσελίδας του Δήμου.
 9. Εποπτεία της λειτουργίας των ΚΕΠ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δήμου.
 10. Θέματα ΤΑΠ.
 11. Τέλεση πολιτικών γάμων.

Στέργιος Φιλιάδης

τηλ. 24673 51302

Αρμοδιότητες:
 1. Θεμάτων κοινωνικής μέριμνας.
 2. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και των διαδικασιών διαβούλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
 4. Γραφείο απασχόλησης και τουρισμού.
 5. Θεμάτων εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων.
 6. Θεμάτων αδελφοποιήσεων και συμμετοχής του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.
 7. Γραφείο κοινωνικής προστασίας, παιδείας πολιτισμού για θέματα παιδείας, αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης, λειτουργίας σχολείων, μαζικού αθλητισμού, εθελοντισμού, ισότητας των δύο φύλων, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 8. Θεμάτων αδειοδοτήσεων και ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 9. Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.
 10. Τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αθανάσιος Ανδρόνικος

Αρμοδιότητες:
 1. Θεμάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων.
 2. Θεμάτων συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, χώρων πρασίνου, αλσυλλίων, πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών κλπ.
 3. Θεμάτων καθαριότητας, ευπρεπισμού και διαχείρισης κοιμητηρίων.
 4. Θεμάτων που αφορούν την κίνηση όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων.
 5. Τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Τιμολέων Ζέζος

Αρμοδιότητες:
 1. Θεμάτων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης λυμάτων οικισμών.
 2. Θεμάτων ενημέρωσης, προστασίας, περισυλλογής, φύλαξης λειτουργίας προσωρινών καταφυγίων αδέσποτων ζώων.
 3. Θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για την εύρυθμη επίλυση των προβλημάτων που έχουν συνάφεια με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 4. Διαχείριση – διανομή – ενέργειες αδειοδότησης σ’ ότι αφορά την καυσοξύλευση και τα δημόσια και δημοτικά δάση.
 5. Εισηγητής για θέματα που αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες – γραφεία προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο προσωπικού.
 6. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
 7. Τέλεση πολιτικών γάμων.

 


Η υπ' αριθ. 476/2018 σχετική απόφαση του Δημάρχου.

 

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here