Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη του Άργους Ορεστικού λόγω κατασκευής του έργου «Αποσυμφόρηση όμβριων υδάτων – αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού» επί της οδού Γιαγκοπούλου. 18/2014

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
.........................................................

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Αριθ. Απόφασης: 18/2014

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής  απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη του Άργους Ορεστικού λόγω κατασκευής του έργου «Αποσυμφόρηση όμβριων υδάτων – αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού» επί της οδού Γιαγκοπούλου.

Δείτε  εδώ ολόκληρη την απόφαση.

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Ε.Γιαγκοπούλου στην πόλη του Άργους Ορεστικού.17/2014

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Αριθ. Απόφασης: 17/2014

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής  απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Ε.Γιαγκοπούλου στην πόλη του Άργους Ορεστικού....

Δείτε  εδώ ολόκληρη την απόφαση.

Έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού του ομώνυμου Δήμου.

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Αριθ. Απόφασης: 15/2014

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού του ομώνυμου Δήμου.

Σήμερα την 4η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Άργους Ορεστικού, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  9418/31-07-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου  κ. Κουτλεμάνη – Ζάρμπου Άννας  με  την  προεδρία  αυτής  και   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ανωτέρω θέμα.

Περισσότερα...

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2012

E-mail Εκτύπωση PDF
Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, σε αίτηση της Κλαίρης Μιχαήλ του Κοσμά για « περίφραξη της πλατείας που βρίσκεται στην οδό ΓΗΤΑ 8, στα μαχαιράδικα και έξω από το κατάστημα της

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, σε αίτηση

της Κλαίρης Μιχαήλ του Κοσμά για « περίφραξη της πλατείας που

βρίσκεται στην οδό ΓΗΤΑ 8, στα μαχαιράδικα και έξω από το

κατάστημα της.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here