Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/05/2020

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ..................................................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ...
Άργος Ορεστικό: 11/5/2020
Αριθμ.  Πρωτ.:  3289


Π ρ ό σ κ λ η σ η
Προς : Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:
κ. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα, κ. Μαυραντζά Δημήτριο,
κ. Αντωνιάδη Παύλο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία,
κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο,κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε την  Παρασκευή    15 Μαΐου 2020 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

1

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού- φωτεινού διάκοσμου πόλεων 2020

2

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Οικοδομικών υλικών  2020

3

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 2020

4

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2020

5

Καθορισμός όρων δημοπράτησης  για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια στερεών καυσίμων Πέλλετ  2020

6

Καθορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού.

7

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΈΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  211.792,00 €

8

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Πυρασφάλεια 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού.

9

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Πυρασφάλεια 2ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού.

10

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Πυρασφάλεια Παιδικού Σταθμού  Κωσταραζίου.

 

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here