Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 07/10/2020 κεκλεισμένων των θυρών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...........................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό,  2 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ:     8575
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 7η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Άργους Ορεστικού (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου),  κεκλεισμένων των θυρών, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020):

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών των από 16/09/2020 και 29/09/2020 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ κατά της απόφασης κήρυξης εκπτώσεως με αρ. πρωτ. 4119/3-6-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άργους Ορεστικού.

3

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε.

4

Αποδοχή παραίτησης μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

5

Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική οδό στην Κοινότητα Ασπροκκλησιας

6

Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Βογατσικού.

 

Παρακαλούνται οι παριστάμενοι να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες και γάντια) καθώς και να τηρούν τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11.07.2020 (ΦΕΚ 2798/11.07.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459/13.07.2020 (ΦΕΚ 2858/13.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850/17.07.2020 (ΦΕΚ 2948/17.07.2020 τεύχος Β’).

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παναγιώτης  Βακόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των κάτωθι Κοινοτήτων:

α)     Άργους Ορεστικού,

β)      Ασπροκκλησιάς και

γ)      Βογατσικού

4. ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.

 

  1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοι­κητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊ­στάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk