Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Δήμος Άργους Ορεστικού

Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ...................................................................................................
Άργος Ορεστικό, 29/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 10020

Ανοικτή πρόσκληση συγκρότησης

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018),  καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  µε θέμα  «Θεσμικές  αλλαγές του προγράμματος  Καλλικράτης», περί συγκρότησης Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης.
  • Το γεγονός ότι η θητεία των µελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, όπως ορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε.
Περισσότερα...

Πίνακας Θεμάτων της από 1/11/2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ...
Άργος Ορεστικό, 4 Νοεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

που συζητήθηκαν και ελήφθησαν γι’ αυτά αποφάσεις κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε στην 1/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

 

Α/Α

ΑΡ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

1

191/2019

Έγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παναγιώτης Βακόπουλος

 

Πρόγραμμα εορτασμού της 11ης Νοεμβρίου, επετείου απελευθέρωσης του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1912

E-mail Εκτύπωση PDF
Άργος Ορεστικό 01/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ .......................................................................................................

Σας κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα εορτασμού της 11ης Νοεμβρίου, επετείου απελευθέρωσης του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1912, και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Περισσότερα...

Υπ' αριθμ 136/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

E-mail Εκτύπωση PDF

Στο Άργος Ορεστικό στις 5-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άργους-Ορεστικού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την αρίθμ 10101/1-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου και μεταξύ άλλων έλαβε την υπ' αριθμ 136-/2019 απόφαση δια της οποίας κατάρτισε την  τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του πρ/σμού κατά το τρίμηνο Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2019 του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Πατήστε εδώ για να δείτε την υπ' αριθμ 136-/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: " Προμήθεια ημιυπόγειων κάδων σταθερής θέσης και ανυψωτικού μηχανισμού (υδραυλικός γερανός)"

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  " Προμήθεια ημιυπόγειων κάδων σταθερής θέσης και ανυψωτικού μηχανισμού (υδραυλικός γερανός)", προϋπολογισμού 211.792,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη

Σελίδα 1 από 100

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here