Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2019»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2019» με προϋπολογισμό 30.000,00€ (24.193,55 + 5.806,45 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ (Α1 τάξη και άνω).

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 1. Περίληψη διακήρυξης.
 2. Διακήρυξη.
 3. Τεχνική Περιγραφή.
 4. Προϋπολογισμός.
 5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 6. Προμέτρηση.
 7. Τιμολόγιο.
 8. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 9. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 508.015,59 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 337.615,41Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Σελίδα 6 από 151

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here