Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», προϋπολογισμού 505.000,00 € (με Φ.Π.Α), στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [στην τάξη 1η και άνω ή δύο (2) τουλάχιστον  Α2 τάξης σε Κοινοπραξία Αναβάθμισης, προϋπολογισμός κατηγορίας (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 334.515,08 €) ] και ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [στην τάξη Α1 προϋπολογισμός κατηγορίας (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 72.742,98 €]. Το έργο θα εκτελεστεί στο Άργος Ορεστικό του νομού Καστοριάς.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο.

 

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2019»

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2019» προϋπολογισμού 29.938,98 ευρώ με ΦΠΑ (24.144,34€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88και 117 του Ν. 4412/2016.

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019»

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019» προϋπολογισμού 49.993,38 ευρώ με ΦΠΑ (40.317,24€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 2 από 142

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here