Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Προμήθεια Ειδών διαβίωσης –Φασολιών 2019

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια Ειδών διαβίωσης –Φασολιών 2019" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 14.998,49 € με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική με τον ανωτέρω διαγωνισμό διακήρυξη.

Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α1 2019»

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α1 2019» προϋπολογισμού 52.843,24 ευρώ με ΦΠΑ (42.615,52€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5.3 του άρθρου 5 της με αριθμ.ΔΝΣ/6103/ΦΝ/466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29-12-2017, η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει στις 25 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», προϋπολογισμού: 407.258,07 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 505.000,00

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 4 από 146

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here