Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 25/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Άργος Ορεστικό:  21/01/2021Αριθμ.  Πρωτ.:  589 Π ρ ό σ κ λ η σ ηΠρος : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ.. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 σε τακτική δια…

περισσότερα