Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με τηνΑνάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στοΜέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». Σάς ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα καισυγκεκριμένα η εφαρμογή που αφορά τιςΑνακλήσεις  Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις,στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»έχει ανοίξει και…

περισσότερα