Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό 25-5-2021ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 4389 Προς: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού) ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ    ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 3.630.000,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή…

περισσότερα

Πίνακας Θεμάτων της από 24/05/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης  24/5/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4258/20-05-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Επικύρωση των πρακτικών της από 12/04/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 40/2021 2 Τροποποίηση του…

περισσότερα