Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλίου Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 172 και της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει στις 25 Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού…

περισσότερα