Πίνακας Θεμάτων της από 19/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/2021 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 19/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9229/15-10-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της…

περισσότερα