Πίνακας Θεμάτων της από 29/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/2021 Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9495/25-10-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι στον Δήμο Άργους…

περισσότερα