Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 09/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 5 Νοεμβρίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  9924 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η σ…

περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Άργος Ορεστικό, 4 Νοεμβρίου 2021  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 9865   ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από…

περισσότερα

Πρόγραμμα εορτασμού της 11ης Νοεμβρίου, επετείου απελευθέρωσης του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1912

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Άργος Ορεστικό 05/11/2021 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 9898 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ___________________   Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35 Ταχ. Κώδικας: 52200 Άργος Ορεστικό Τηλέφωνο: 2467351301 Ε-mail: info@argosorestiko.gr         Πολιτικές, Στρατιωτικές Αστυνομικές,…

περισσότερα