Πίνακας θεμάτων της από 19/11/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσα δια περιφοράς)  19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00-15:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10427/19-11-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Αίτημα της ΕΛΣΤΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για την παραχώρηση κατά…

περισσότερα