Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής -Τετάρτη 01/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 1 Δεκεμβρίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  10821 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η σ…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 25/11/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30  π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10433/19-11-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη  εξόδων του  Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές…

περισσότερα

Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε χθες, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου. Πρόκειται για τους Παύλο Αντωνιάδη, Θωμά Τρυφόπουλο, Βαγγέλη Βασιλειάδη, Σωτήρη Μπουτσιάδη και Στέλλα Μουτζίκη, η θητεία των οποίων ξεκινά στις 15/2/2021. Αναλυτικά οι αρμοδιότητές τους στην απόφαση Δημάρχου. ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 30/11/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής)  30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10679/26-11-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2022. 135/2021 2 Κατάρτιση του Τεχνικού…

περισσότερα