Πίνακας θεμάτων της από 7/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας)  7/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11056/07-12-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στην…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 7/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 7/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30  Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11097/07-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού…

περισσότερα