Τέλη και Δικαιώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού για το έτος 2022.

Με την υπ’ αρ. 135/20212 ( ΑΔΑ: ΨΔ4ΚΩΞ7-ΡΥ1) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού καθόρισε τα τέλη, τους φόρους και τα δικαιώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής: Τέλη και δικαιώματα οικονομικού έτους 2022 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του…

περισσότερα