Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/1/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό,  18 Ιανουαρίου 2022. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  373 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Αποδέκτες πίνακα διανομής. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 18/01/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 319/14-01-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 1/2022 2 Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής…

περισσότερα