Πίνακας θεμάτων της από 04/02/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 778/31-01-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άργους…

περισσότερα