Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή πληθυσμού

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την τρίτη και τελευταία φάση της συλλογής των δεδομένων της «Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021». Από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, όσοι δεν μπόρεσαν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά ή να απογραφούν από τον Απογραφέα της περιοχής τους με…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 16/02/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 16/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1193/11-02-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου:…

περισσότερα