Πίνακας θεμάτων της από 25/02/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1645/23-02-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές…

περισσότερα