ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΑΟ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2022 με αρ. πρωτ. 43/25-01-2022. Πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να δείτε τους πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και προσληπτέων. Πίνακας απορριπτέων Πίνακας κατάταξης Πίνακας προσλήπτέων

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/03/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 10 Μαρτίου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  2158 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η…

περισσότερα