Πίνακας θεμάτων της από 31/03/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2022 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  31/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2689/24-03-2022 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022. 37/2022 2 Δεύτερη αναμόρφωση…

περισσότερα