Πίνακας θεμάτων της από 03/05/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 03/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3646/26-04-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Μονάδα Οργάνωσης…

περισσότερα