Αρρυθμία στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών της πόλης, λόγω εργασιών στο πλαίσιο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Άργους Ορεστικού, ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 05/05/2022 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλειδοστασίου στη συμβολή των οδών Π. Μελά με 28ης Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να σημειωθεί πτώση της πίεσης του νερού και πιθανόν περιστασιακή, τμηματική διακοπή…

περισσότερα

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ . 1 του Ν. 4440/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/7-6-2010). 2. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2190/94. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1 και…

περισσότερα