ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού στις 19/04/2022, με την υπ’ αρ. 48/2022 απόφαση του (ΑΔΑ: ΨΝ46ΩΞ7-ΤΔ6),  ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση  των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης που θα ισχύουν κατά  την κατασκευή του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού» σύμφωνα με…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/05/2022 και ώρα 3 μ.μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3908/06-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/05/2022 και ώρα 2 μ.μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία τηςκατεπείγουσαςσυνεδρίασης: 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3907/06-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής…

περισσότερα