Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 77/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Δήμου Άργους Ορεστικού θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού στις 13/7/2022.

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 27/6/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2022 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5901/23-06-2022 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και…

περισσότερα