Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 23/08/2022 και ώρα 11:00 το πρωί

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 19 Αυγούστου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  7858 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022  και ώρα 11:00  σε τακτική…

περισσότερα

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Απορριπτόμενων Υποψηφίων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και περίοδος υποβολής ενστάσεων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Απορριπτόμενων Υποψηφίων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και περίοδος υποβολής ενστάσεων

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 18/8/2022 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2022 Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσα) 18/8/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7797/17-08-2022 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «Δραγούμειων…

περισσότερα