Πίνακας θεμάτων της από 19/10/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/2022 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10233/14-10-2022 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Το αίμα σώζει ζωές, η αιμοδοσία είναι πολιτισμός». 107/2022…

περισσότερα