ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 11ης NOEMΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ • Γενικός σημαιοστολισμός του Δημοτικού Καταστήματος, των Δημοσίων καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οικιών από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής. • Φωταγώγηση του Δημοτικού καταστήματος, και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του…

περισσότερα