Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 9 Δεκεμβρίου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  12502 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε τακτική…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 9/12/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 42η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12429/9-12-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών. 290/2022

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Παρασκευή, 9/12/2022 και ώρα 14:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 9 Δεκεμβρίου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  12429 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε σήμερα Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο…

περισσότερα