Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη, 21/12/2022 και ώρα 14:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 20 Δεκεμβρίου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  13095 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε κατεπείγουσα…

περισσότερα