Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 21/12/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12951/16-12-2022 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Χορήγηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. 137/2022 2 Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 21/12/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (ειδική) 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12950/16-12-2022 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το οικονομικό έτος…

περισσότερα