Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου»

 Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου», με προϋπολογισμό 220.000,00 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/1/2023 η αναθέτουσα…

περισσότερα