Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 25/01/2023 και ώρα 12:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  657 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 σε τακτική…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για τη Δευτέρα 23/1/2023 και ώρα 12:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 664 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 23/1/2023 και ώρα 10:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  656 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 23Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30 σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση,…

περισσότερα