Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 6/2/2023

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας)  6/02/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1168/03-02-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στον Δήμο Άργους Ορεστικού. 6/2023

περισσότερα