Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη, 9/2/2023 και ώρα 15:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 9 Φεβρουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  1351 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε σήμερα Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 15:30  σε κατεπείγουσα…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 8/2/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης  8/2/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1169/3-2-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Υποβολή αίτησης στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού. 7/2023 2 Έγκριση συμμετοχής…

περισσότερα