Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με υπ’ αριθ. πρωτ. Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης. Για το λόγο…

περισσότερα