Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 12/4/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2023 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες 62/2023 2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη διοργάνωση – διεξαγωγή του 10ου Rally Greece Offroad…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 12/4/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021. 61/2023 Ημερομηνία της ειδικής  συνεδρίασης  12/4/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3319/7-4-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

περισσότερα